Активностите во рамки на меѓународниот проект на Erasmus+: RESPE.CT.:RESPonsiblE eduCaTion against violence, продолжија.
Како следна активност беше изборот на зедничко лого за проектот.
За таа цел следеше избор од по 4 логоа од секое школо од Италија, Португалија, Полска и од нашето школо. Од вкупно 16 логоа за официјално лого на проектот беше избрано едно од нашите 4 логоа.
Во проектот учествуваат ученици од 8 и 9 одделение, под менторство на Верче Петрова и Анета Петковска.