Активности за одбележување на Меѓународниот ден на здравјето-
International health day 7th of April.
Преку цртежи со порака, со учениците од 6 одделение.
Весна Пановска наставник по англиски јазик