Активно учество на семинарот „Разменуваме знаења-создаваме можности“ зема училишниот специјален едукатор и рехабилитатор