Алек,Павел,Дамјн и Огнен од II одд. преку своите цртежи на сликовит начин им го честитаат 7 април светскиот ден на здравствените работници.
Магдица Пеева одделенски наставник во ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)