Анета Димишковска наставник по француски јазик во нашето училиште е дел од екипата на наставници од цела Македонија , кои снимија видео часови за (е-училница), за полесно да се совладаат наставните содржини од дома! Секогаш истакнувам дека заедно сме посилни! Во случајов, истакнуваме дека навистина многу ни недостасуваат нашите ученици и дека тука сме за нив!