Безбедноста на нашите ученици е најважна, тимската работа е пресудна за успех.

Вечерва присуствував на состанок со советот на родители при ООУ “Живко Брајковски”.
На состанокот беа поканети и присуствуваа претставници на МВР бидејќи клучна тема беше зголемување на безбедноста на учениците.

Донесовме заклучок дека советот на родители треба да донесе документ со кој ќе посочи одредени предлози кои заеднички ќе ги разгледаме и практично ќе пристапиме кон нивна реализација.
#БезбеднаОпштинаБутел