Благодарение на развојот на технологијата и големите можности што ги нуди, ние ќе продолжиме со реализацијата на наставните часови, таму каде што сме застанале, но сега на виртуелен начин. (е-училница)

Falë zhvillimit të teknologjisë dhe mundësive të shumta të cilat na i ofron ajo, ne do të vazhdojmë me realizimin e orëve mësimore, aty ku kemi ngelur, por tani në mënyrë virtuale.
Ju lumtë nxënës për punimet e mrekullueshme!
Ars. Driton Miftari