Велигденски изработки на учениците од Дневен престој.
Креативни наставнички ученици online настава.
Наставник Александра Николова Ивановски (е-училница)