Велигденски радости „Седи дома и биди креативен за Велигден”(е-училница)
III-2 одд. со одд. наставник Ленче Неделковска
ООУ,, Живко Брајковски ” Скопје