Весна Стајковска наставник по македонски јазик.
(е-училница)
Светскиот ден на книгата е посветен за промовирање на навиките за читање,објавување и авторски права.Книгата е врска меѓу минатото и иднината.Преку неа ја изразуваме нашата почит кон творештвото и литературна традиција што ги постави…

More

Image may contain: textImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: text