Вложувањето во знаење е инвестиција во иднината, успехот на секој во општеството е заеднички успех.