Воспитанието пред се!

Цел на играта се: социјализација, едукација и потикнување на правилен психички и физички развој на децата. Пред се ова игра е едукативна со што децата добиваат потттик на интереси, а тоа што нас повеќе не интригира како воспитна и образовна институција е бонтон и правилно однесување.