Во знак на 21 Март,денот на пролетта и екологијата учениците од биолошката секција засадија нови садници од различни видови растенија.
Назмие Бела и Силвана Урџанис наставници по биологија
Sot me 21 Mars , dita e pranverës dhe ekologjisë nxënësit nga sekcioni i biologjisë mbjellën fidane të reja nga lloje të ndryshme të bimëve