Во киното Милениум го гледавме филмот Енканто. Тој не научи дека вистинска сила и вредност лежи во сплотено семејство и силна заедница во која припаѓаме. Поздрав од учениците од IV2 одд.Магдица Пеева одделенски наставник