Во организација на Центарот за иновации и дигитална едукација, Диг- Ед беше организиран вебинар “”Квалитетна онлајн настава базира на интерактивни едукативни ресурси”. На вебинарот учествуваше нашиот наставник по информатика, Благородна Сотиров, која сподели добри СТЕМ практики реализирани за време на онлајн наставата.