Во посета на ПСУ „Јахја Кемал“ каде присуствувавме на презентација за The World Scholar’s Cup.