Во пресрет на Нова година учениците од МАКАРОНИ изработија новогодишни украси.