Во просториите на училиштето на 9-10-2019 год. се одржа работна средба со претставници од ООУ „Ванчо Прке“ од Делчево партнер училилиште во склоп на проектот за МИО активности.