Во просториите на училиштето се одржа работилница на тема “Градење капацитет за подобрување на занаетчиската дејност и бизнисите во Македонија“