Во рамките на проектот МИМО подржан од USAID, на ден 27.02.2019 се одржа работилница на англиската секција “English Drama Club” за подготовка на драмата “Snow White and the seven dwarfs”.