Во рамките на проектот „ Развој и унапредување на мултикултурализмот,меѓуетничката интеграција и толеранција“ партнер училиштата ООУ „Живко Брајковски“ – Бутел, Скопје и ООУ „Ванчо Прке“ од Делчево реализираа онлине работилници на тема : „Разрешување на насилството преку едукативни активности во училиштето и во нашето непосредно опкружување“. Модератори :
Кадри Елези и Зоран Аврамовски наставници по Граѓанско образование и историја
Aндријана Јовановска училишен психолог