Во рамките на проектот Robotics Versus Bullying, ООУ Живко Брајковски како Амбасадор училиште на НВО Пријатели на образованието денес ги доби двете роботчиња за активности поврзани со проектот и унапредување на наставата. Следат обуките за иновативна примена на роботите во наставата и превенција од врсничко насилство.