Во рамките на 10-та, јубилејна, ликовна колонија ,,Љубанци 2020,, се одржа и детскиот ликовен ден на кој учество земаа и учениците од нашето училиште под менторство на наставниците Дритон Мифтари и Димко Спироски.