Во рамки на проектот:
For a Better World, Renewable Energy – eTwinning Project, учествуваа ученици од повеќе училишта од Турција и Македонија, и ова видео претстава заеднички продукт на сите нив!
Од нашето училиште учествуваа ученици од IX-1, под менторство на наставничката Верче Петрова #eTwinning

[fb_vid id=”674165590533893″]