Во рамки на проектот:
For a Better World, Renewable Energy – eTwinning Project, ученикот Христијан Нолевски од IX-1 , преку видео објаснува за искористување на сончевата енергија,т.е. добивање на енергија од сончеви колектори под менторство на наставничката Верче Петрова #eTwinning

[fb_vid id=”379484550730265″]