Во рамки на слободни ученички активности, како дел од МИО активности, под менторство на наставниците Верче Петрова и Лејла Османи, учениците новогодишно го разубавија училишниот хол.