Во склоп на годишната програма за работа на Црвен крст при ООУ „ Живко Брајковски “ Бутел со учениците од VI одд. се одржа работилница по повод европски ден на борба против трговија со луѓе.