Во склоп на програмата за работа на Црвениот крст при ООУ „Живко Брајковски“- Бутел во просториите на училиштето се се одржа предавање на тема „Борба против зависности“ со учениците од IX одд.