Во Скопје одбележана ПХВ неделата со повеќе од 500 учесници, меѓу кои и нашите ученици, активисти на Црвениот крст. Волонтерите од Општинските организации на територијата на град Скопје и Волонтерите од Црвен крст на град Скопје заедно, моќно, испратија порака за мир, толеранција и соживот.