Во согласност со својата програма, Институтот за јавно здравје од Скопје, спроведуваше предавања на теми „Личната хигиена“ и „Здрави училишни оброци“ со учениците од I-V одделение и предавања на тема „Болести на зависност“ и „Здравствен бенефит од редовни физички активности“ со учениците од VI-IX одделение.