Во чест на празникот на здравјето и здравствените работници учениците од четврто одделение твореа на темата под менторство на наставничката
Розе Нешова (е-училница)