Во 21 век, на ден 21 јануари во 2021 година испраќаме порака за здравје, љубов и мир во светот.
Новата година на сите деца во светот да ни носи здравје, успеси и среќа…
За секое детенце цвеќенце од Живко Поповски Цветин и прегратки од нас низ небесна шир,
сегде да има многу љубов и мир!
Наставник Љиљана Атанасова