Вредните и вешти рачиња на учениците од 2-2 одд на час по Природни науки изработија Сончев систем.
Одд наставник Мирфетка Јашароска.