Почитувани
наставници, родители и ученици

Согласно одлуката на ООУ„Живко Брајковски“, а по препораките од страна на Министерство за образование и наука и последното укажување кое ви е споделено, ве информираме дека online наставата ќе се одвива по распоредот кој го имате во следната временска рамка:

  • 1 час од 9:00 до 9:40
  • 2 час од 9:45 до 10:25
  • 3 час од 10:30 до 11:10
  • 4 час од 11:15 до 11:55
  • 5 час од 12:00 до 12:40
  • 6 час од 12:45 до 13:25
  • 7 час од 13:30 до 14:10

Сите обврски и активности кои произлегуваат од задолжителното далечинско учење, да се реализираат согласно наставните содржини и распоредот на часовите во овој временски термин.

Поради технички проблеми или некои други објективни причини, можни се отстапувања од горенаведената временска рамка.