Време е за граѓанско образование !
Донација од МЦГО Скопје за успешна реализација на проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образоцванието.