Горди сме што нашето училиште Живко Брајковски е номинирано како амбасадор училиште на новата интернационална мрежа на училишта “Nobody Less” како долгогодишен промотор на просоцијални вештини кај учениците како: мир, солидарност, еднаквост, соработка, помагање, емпатија, заштита на околината, инклузија, повеќејазичност, заштита од меѓуврсничко насилство…