Градоначалникот на општина Бутел г-дин Велимир Смилевски им подари вредносни ваучери на учениците првенци на генерација. Меѓу најдобрите се и учениците од нашето училиште Flamur Zeqiri и Стефан Каевски. Им посакуваме успех во понатамошното образование.
Kryetari i Komunës së Butelit, Z. Velimir Smilevski, dhuroi kupona të vlefshëm për nxënësit e gjeneratës së parë. Ndër më të mirët janë nxënësit nga shkolla jonë Flamur Zeqiri dhe Stefan Kaevski. Ne i urojmë suksese në shkollimin e mëtutjeshëm