Група ученици со наставници, во периодот од 22 до 27.05.2022 година, заедно со ученици и наставници од Полска, Португалија и Италија, во Муртоса – Португалија ја реализираат втората мобилност од Еразмус+ проектот на тема Почитување: Одговорно однесување во образованието против насилството.