Далечинското учење не не спречи за доусовршување секогаш може да се најде начин ако се сака.