Дел од изработките кои што нашите ученици ги подготвија во училиште за своите мајки по повод 8 март.