Дел од наставниците земаа учество во онлине обука на тема Реализација на наставата со користење на различни ИКТ средства за учење

Image may contain: text that says "министерство за образование наука биро passoj на образованнето Ministria Arsimit dhe Shkences Byroja zhvillimit arsimit Ministry Education and Science Bureau for Development Education сертификат Lejla Osmani ooy „живко брајковски"- бутел за учество на онлајн курс на тема реализација на наставата co користенье на различни икт средства за ученье број на часови: 2 Ckonje 19.09.2020 3eиpиja хасипи, директор"Image may contain: text that says "мииистерство sa образование инаука биро за passoj на образованнето Ministria Arsimit Shkences- Byroja hvillimit arsimit Ministry Education and Science Bureau for Development of Education сертификат Adem Alil оу"елпида караманди" битола за учество на онлајн курс на тема реализација на наставата co користенье на различни икт средства за ученье број на часови: 2 Ckonje 19.09.2020 зенирија хасипи, директор"Image may contain: text that says "министерство образование наука биро за pazboj เa образованието Ministria Arsimit dhe Shkencës- Byroja zhvillimitt arsimit Ministry of Education and Science Burcau for Development Education сертификат Silvana Urdzanis OOY „живко брајковски" бутел за учество на онлајн курс на тема реализација на наставата co користенье на различни икт средства за ученье број на часови: 2 скопје 12.09.2020 зенирија 3ирхасипи, хасипи, директор"Image may contain: text that says "министерство 0 образование наука биро passoj образованнето Ministria eArsimit dhe Shkences Byroja zhvillimit rsimit Ministry Education and Science Bureau Development Education сертификат Mirfetka Jasaroska OoY „живко брајковски" бутел за учество на онлајн курс на тема реализација на наставата co користенье на различни икт средства за учеье број на часови: 2 Ckonje 15.09.2020 хасипи, иректор"No photo description available.