Денеска на глобално ниво се одбележува Светскиот ден на детето, кој има за цел да го сврти вниманието на широката јавност за сите обврски кои општеството ги има кон децата, како и најважните проблеми со кои се соочуваат децата.
Во нашето училиште денес се реализираше работилница со третооделенците на тема запознај ја традицијата и фолклорот, поддржан од Министерството за култура за промоција на народни ора и традиционални инструменти.