Денес во нашето училиште беше весело. По повод 26 септември, Денот на Европските јазици, учениците од деветтите одделенија имаа работилница –Да се разбереме! Наставничките по германски, англиски и француски јазик ги водеа низ игра и смеа до заедничка констатација дека колку јазици зборуваш, за толку луѓе вредиш. Се истакна богатата јазична и културна разноликост на Европа , а воедно и на нашата општина и тоа придонесе за подигнување на свеста за многујазичноста и интеркултурното разбирање и дружење и надвор од училишните клупи.
Ishte argëtuese në shkollën tonë sot. Me rastin e 26 Shtatorit, Ditës së Gjuhëve Evropiane, nxënësit nga klasa e nëntë kishin një punëtori – Le të kuptojmë! Mësuesit e gjuhës gjermane, angleze dhe frënge i udhëhoqën ata përmes lojës dhe të qeshurit në përfundimin e përbashkët se sa më shumë gjuhë që flisni, aq më shumë njerëz vlen. Diversiteti i pasur gjuhësor dhe kulturor i Evropës, si dhe i bashkisë sonë u theksua dhe kontribuoi në ngritjen e vetëdijes për shumëgjuhësinë dhe mirëkuptimin ndërkulturor dhe shoqërimin jashtë tavolinave të shkollës.