Денес во училишниот простор направивме обновување со нов цветен сезонски расад.