Skip to content

Денес го одбележавме Меѓународниот ден на знаковниот јазик. Секогаш отворени за …

Денес го одбележавме Меѓународниот ден на знаковниот јазик. Секогаш отворени за прифаќање на различностите. Во нашето училиште учениците не ги цениме според она што го немаат или според она што го прават различно од вообичаенит е очекувања, туку според она што го имаат и што ги прави единствени.
Овој ден нека биде потик за сите заедно да научиме да се прилагодуваме на различностите вклучувајќи го јазикот како единствено средтсво за комуникација.Само на овој начин училиштето ќе биде место еднакво за сите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *