Денес го одбележавме 7Април – Светски ден на здравјето на тема,, Здравјето пред сѐ ”❤️ 🍀 ООУ ,,Живко Брајковски“ Бутел, Скопје Одделенски наставник Ленче Неделковска III-2 одделение (е-училница)