Денес под покровителство на градоначалникот на општина Бутел г-дин Велимир Смилевски, се одржа единаесетата ликовна колонија „ЉУБАНЦИ 2021“, на која што учествувааа и нашите ученици Сара Утковска, Илина Младеновска, Egzona Isufi, Erza Rustemi под менторство на наставниците по ликовно Димко Спироски и Driton Miftari.