Денес , учениците од седмите одделенија од нашето училиште направија креативна работилница Во името на љубовта и виното. Поттикнати од нивните наставнички по македонски и странските јазици, тие изработија постери посветени на празникот на виното Свети Трифун и празникот на љубовта. St. Valentine.