Ден посветен на нашите второоделенци кои имаа интересен час по македонски јазик на кој што ја учеа приказната за ветерот Северко и секако игра за релаксација која е повеќе од потребна во време на пандемија.
наставник Љиљана Атанасова