Интегрирана настава на тема „Диви животни” во II одделение.
Учениците поделени во групи уредуваат хамери со лепење на сликички, моделираат диви животни со пластелин и учат следејќи презентации преку разговор, а потоа погодуваат